Snowek

 • U-Plog

  Snowek U-ploger er skalbare ploger som passer for varierende områder. Vinger og mellompartier har vide svingvinkler, noe som gjør den enkel å manøvrere i trange områder.
 • V-Plog

  Snowek V-ploger er et utmerket valg når du trenger å rydde snø fra mange forskjellige og store områder og når du trenger å pløye gjennom tung snø.
 • Snowek Sandspreder

  Som standard inngår en kryssaksel, beskyttelsesutsyr, en sikkerhetsventil, adaptere som monteres med bolter samt en reguleringsventil for trinnløs regulering av sandingstrommelens rotasjonshastighet.
 • Diagonal- og butterflyplog

  Snowek AA-serien diagonalploger er ny type diagonalplog for snørydding på urban gang- og sykkelveier, veinett og uteområder.
 • Snowek Circulus børsteskuffe

 • Snowek oppsamlende feiemaskin

  Høyeffektiv oppsamlende feiemaskin med god design.
 • Snowek oppsamlende børsteskuffe

  Effektiv børsteskuffe som egner seg til industriområder, havner, sagbruk og generell rengjøring.
 • Snowek bombørste for gravemaskin

  Passer for gravemaskiner, traktorgravere eller maskiner med separat kranagregat.
 • Snowek feievals

  Lav og enkel konstruksjon slik at den er egnet for de fleste maskiner. Børsten roterer i begge retninger.