Diagonal- og butterflyplog

Snowek AA-serien diagonalploger er ny type diagonalplog for snørydding på urban gang- og sykkelveier, veinett og uteområder.

Beskrivelse

Modell A.(mm) B.(mm) C. D. Vekt(kg)
AA 320 3200 1350 40° +/-41° 830
AA 370 3660 1400 40° +/-41° 950

Diagonal- og butterflyplog


Video embedding powered by Webilop