Grøftevalser

Ammann flerbrukskomprimatorer

Rammax oppfant grøftvalseproduktet for mer enn 40 år siden, og det er alltid satt målestokker for å forbedre effektiviteten. I dag er Ammann den eneste produsenten som fremdeles tilbyr både leddede og glidestyrte grøfteruller. Produktseriens levetid og fortsettelsen av versjonene viser Ammanns forpliktelse til dette markedet.

Grøftvalser, også kalt flerbrukskomprimatorer, klarer seg godt i sammenhengende jordtyper, som leire, som det kan være veldig vanskelig å komprimere. ARR 1575 og 1585 er i stand til å overvinne det høye fuktighetsinnholdet i leire gjennom deres ekstreme komprimeringsenergi og elteeffekten av padfoot-trommene.