Ploger og Sandspredere

 • U-Plog

  Snowek U-ploger er skalbare ploger som passer for varierende områder. Vinger og mellompartier har vide svingvinkler, noe som gjør den enkel å manøvrere i trange områder.
 • V-Plog

  Snowek V-ploger er et utmerket valg når du trenger å rydde snø fra mange forskjellige og store områder og når du trenger å pløye gjennom tung snø.
 • Snowek Sandspreder

  Som standard inngår en kryssaksel, beskyttelsesutsyr, en sikkerhetsventil, adaptere som monteres med bolter samt en reguleringsventil for trinnløs regulering av sandingstrommelens rotasjonshastighet.
 • Diagonal- og butterflyplog

  Snowek AA-serien diagonalploger er ny type diagonalplog for snørydding på urban gang- og sykkelveier, veinett og uteområder.