bilde

RTU 220 Radial bil losser

Utformet for kontinuerlig lossing direkte fra lastebiler og dumpere til togvogner, lektere, skip, beholdere og andre deponier.

bilde

LTS 75 Lavprofil transportør

LTS introduserer en løsning for behandling av hard stein og malm for bergindustrien. Lang levetid, lite vedlikehold og lave driftskostnader.

bilde

The 360° Unlimited option

360 ° Unlimited maksimerer operasjoner for lasting / lossing av skip, tog, lektere m.m
Parallell plassering med fartøyet gjør at maskinen kan bevege seg langs siden av
fartøyet uten behov for å justere orientering av maskinen. Dette reduserer lastetider og øker effektiviteten.