Diagonal- og butterflyplog

Snowek AA-serien diagonalploger er ny type diagonalplog for snørydding på urban gang- og sykkelveier, veinett og uteområder.

Model A(mm) B(mm) C D Vekt(Kg)
AA320 3200 1350 40° +/-41° 830
AA370 3660 1400 40° +/-41° 950
AA335 3350 1380 40° +/-41° 910