CP RX4

Maskin: 2,9-6
  • Vekt: 213 kg
  • Feste: S-40/50
  • Maskin: 2,9-6 t
Produktnr 8460 0500 40
Vekt (kg) 213
Maskinvekt (tonn) 2,9 - 6
Trykk (bar)
Oljeflyt (l/min)
Slagtakt PSP (bpm)
Meiseldiameter (mm) 62
Støy (db(A)) 113/85*

*) Støy fra 10m avstand