RX 12Produktnr. 3363 116836
3363 117889 m CP lube
Vekt kg 625
Maskinvekt t 9-15
Trykk bar 130-150
Oil-flow-rate l/min 80-11 0
Slagtakt bpm 590-1100
Meiseldiam mm 90
Støy dB(A) 116/87*
*) Støy fra 10m avstand