WAP 3

Nedsenkbar slampumpe. Håndterer stein og skrap på opptil 60 mm.
  • Vekt: 13 kg
  • Utstrøm: 3"
  • Kapasit: 1920 l/min
  • EHTMA: D