Olje-deler OFD 5

Oljedeleren minsker oljestrømmen og trykket og gjør det mulig å koble verktøyet til en traktor, hjullaster eller gravemaskin.
  • Max oljestrøm: 60 l/min
  • Regulert strøm: 20 l/min
  • Regulering: 20 - 25 l/min
  • EHTMA: C