Årskontroller

Vår samarbeidspartner, Motordrift, er sertifisert som sakkyndig virksomhet for å utføre lovpålagt årlig kontroll av arbeidsutstyr.

Anleggsmaskiner
Lifter
Lastebilkran G8
Løfteutstyr G11
Andre kraner G20
(gjelder også dekkskraner på båter inntil 15 meter brukt i oppdrettsnæringen.)
Kvalifisert kontroll av:
Løftebukker
Løftebord
Bakløftere
Etc.