Sikker finansiering med SG Finans

Sikker finansiering med SG Finans

Vi tilbyr finansiering i samarbeid med SG Finans, Norges ledende finansieringsselskap innen equipment leasing. 

SG Finans har over 50 års erfaring med utstyrsfinansiering, og har tilegnet seg spisskompetanse på mange ulike typer maskiner, 

utstyr og kjøretøy innenfor et flertall næringer og bransjer.

Fordeler med leasing:

•       Inntil 100 % finansiering

•       Raksere skattemessig utgiftsføring

•       Frigjørings av driftskapital

•       Ingen forskuttering av merverdiavgift

•       Full bruksrett til utstyret