Ansatte

Per Gunnar Holmgren per.gunnar(a)anleggsgruppen.no Daglig leder Tlf: 905 78 708
Einar Finanger einar(a)anleggsgruppen.no IKT, drift og logistikk Tlf: 908 82 465
Lars Thomas Kihle lars.thomas(a)anleggsgruppen.no Salgsleder,Weidemann Tlf: 959 94 229
       
Mette Eide Knutsen
mette(a)anleggsgruppen.no Økonomi og regnskap

 

Hilmar Zehe hilmar(a)anleggsgruppen.no  Serviceleder   Tlf: 481 46 678 
Lars Olsen   lars(a)anleggsgruppen.no   Servicetekniker   Tlf: 482 73 940