bilde

U-Plog

Snowek U-ploger er skalbare ploger som passer for varierende områder. Vinger og mellompartier har vide svingvinkler, noe som gjør den enkel å manøvrere i trange områder.
bilde

V-Plog

Snowek V-ploger er et utmerket valg når du trenger å rydde snø fra mange forskjellige og store områder og når du trenger å pløye gjennom tung snø.
bilde

Snowek Sandspreder

Som standard inngår en kryssaksel, beskyttelsesutsyr, en sikkerhetsventil, adaptere som monteres med bolter samt en reguleringsventil for trinnløs regulering av sandingstrommelens rotasjonshastighet.
bilde

Diagonal- og butterflyplog

Snowek AA-serien diagonalploger er ny type diagonalplog for snørydding på urban gang- og sykkelveier, veinett og uteområder.